Til hovedsiden

Historikk

Besøk vår hovedorganisasjon!

 

 

Tresfjord skytterlag ble stiftet 27. mai 1883 av 13 menn fra Tresfjord, den gang under navnet Sylte skyttarlag, og laget var tilsluttet ”Mørene og Romsdals Folkevebningssamlag”. Jakob O Rypdal var lagets første formann. I 1883 var 16 mann med som aktive skyttere, og 8 som passive. Det var bokført i alt 372 skudd, av disse var 264 treff, og 108 bom. Gjennomsnittspoeng for året var 2,1. 

Tallet på skyttere økte hurtig de første årene, i 1885 var det 28 deltakende skyttere, og disse hadde til sammen 5 Remingtonrifler. Dette året var det bokført 814 skudd, og det ble skutt på 100, 200 og 400 meter. Remingtonrifler ble brukt til rundt hundreårsskiftet da det ble kjøpt 2 Krag-Jørgensen geværer og en gikk over til å bruke disse. 

Lagets virksomhet holdt frem med god interesse til 1914. Fra den tid lå laget nede til etter siste verdenskrigen. Lagsvirksomheten ble da gjenopptatt, og en tok navnet Tresfjord skytterlag. Lærer Asbjørn Gjeitnes ble valgt til formann, og interessen for laget og skyttersaken var god. 

Helt fra 1883 var banespørsmålet vanskelig, men med velvilje fra mange grunneiere gikk det bra. Den første tiden ble det skutt på flere forskjellige steder i bygda, men i 1950-årene ble det startet arbeid for å få ny, fast skytebane på Dalgjerdet på Nerheim, og der ligger skytebanen i dag.

Medlemmene er i dag i hovedsak fra området rundt Tresfjorden. Skytterlagets hovedorganisasjon er DFS - Det frivillige skyttervesen - hvor laget er medlem gjennom sitt medlemskap i Romsdal skyttersamlag.

I 2022 har laget 6 elektroniske skiver på 100 m, og 6 elektroniske skiver på 200 m, med avsatt plass til 8 skiver. En del feltskyting foregår også på banen, men muligheten for denne aktiviteten er blitt noe begrenset p.g.a. landbruksaktivitet i området.

 

 

Klikk her for å se kopi av originalbrevet!

 

I "Bygdebok for Tresfjord" fra 1959 skrevet av Agnar Skeidsvoll finner vi denne historikken om skytterlaget på side 485 og 486.