Til hovedsiden      

VIKTIG INFO

Besøk vår hovedorganisasjon

 

 

Etter en del uklarheter tidligere vedrørende antall treningsskudd pr. treningsdag, har vi mottatt flg. informasjon fra Direktoratet for naturforvaltning:

"I instruksen om skyteprøven står det når det gjelder gjennomføringen av de 30 obligatoriske skuddene: For de som ikke deltar i konkurranse skal disse skuddene gjennomføres over minst to forskjellige dager med minimum femten skudd pr. dag.

Med hilsen Ingebrigt Stensaas, Seksjonssjef"

VIKTIG MELDING TIL STORVILTJEGERE:

Miljødirektoratet har lansert en elektroinsk løsning for at storviltjegere etter 1. april 2020 kan ha et digitalt jegeravgiftskort på telefonen sin.

Les mer i denne artikkelen som er publisert i "Norsk Skyttertidende" nr. 1/2020.