Til hovedsiden
Medlemsinformasjon

Besøk vår hovedorganisasjon

 

 

Skytterkontoret har i e-post 03.05.2023 gitt melding om at medlemskontingent og våpenforsikring betales via tilsendt faktura fra DFS.

Ved betaling av kontingenten ved oppmøte på skytebana vil ikke våpenforsikringen være gyldig.

Dette er e-postmeldinga fra Skytterkontoret:

Hei,

Erfaringen fra flere skytterlag når det gjelder jegere i forhold til "Storviltprøven" og "Medlemskontingent", er at mange betaler direkte til skytterlaget ved oppmøte.

Vi anbefaler på det sterkeste at det ikke mottas innbetaling direkte til skytterlaget verken når det gjelder medlemskontingent eller våpenforsikring, men at medlemmet betaler via tilsendt medlemsfaktura fra Det frivillige Skyttervesen. Betaler man våpenforsikring til skytterlaget vil den være ugyldig.

Vi skisser noen løsningsforslag i en artikkel, hva skytterlaget kan foreta seg i forhold til "Sentral medlemskontingent"/(våpenforsikring) og registrering av innbetaling, dersom det likevel betales ved oppmøte/direkte til skytterlaget: https://dfs.no/info/article/jegere-og-sentral-medlemskontingent

Mvh

Det frivillige Skyttervesen

Skytterkontoret

Skjold_lite_e-post

Telefon: 23 17 21 00

Økernveien 121

0579 Oslo

Epost: firmapost@dfs.no

Web:   www.dfs.no

 

 

 

*****************************

Støtt skytterlaget med å betale kontingenten for 2023!

 

Fra og med 1. januar 2023 vil medlemskontingenten bli krevd inn fra Skytterkontoret. Samtidig får skytterne tilbud om våpenforsikring, som kommer i tillegg til medlemskontingenten og koster i 2023 kr 100,-. Les mer om forsikringen HER!

Som medlem i skytterlaget har du fri tilgang til å benytte alle elektroniske skiver (i henhold til treningsdager vedtatt av årsmøtet) på både 15 m, 100 m og 200 m uten ekstra kostnad enn medlemskontingenten. Betalende medlemmer har også en økonomisk fordel ved trening og oppskyting til storviltprøven. Det kan du lese mer om HER!

 

 

*****************************

Alle medlemmer i Tresfjord skytterlag har mulighet for å opprette konto - "Mitt DFS" - hos Det frivillige Skyttervesen.

Vi har nå laget en brukerveiledning for "Mitt DFS", som du finner HER!

 

Styret i skytterlaget håper at flest mulig av medlemmene ser nytten av å ha sitt eget "Mitt DFS".

 

*****************************

Årsmøtet i Tresfjord skytterlag 20.11.2011 vedtok enstemmig å ta opp lån for finansiering av elektroniske skiver på lagets bane.

Det ble samtidig vedtatt at alle medlemmer fritt kan benytte alle lagets elektroniske skiver.

I tillegg ble det også vedtatt et tilleggspunkt som er viktig for alle medlemmer av Tresfjord skytterlag:

Medlemmer skal ikke betale for oppskyting til storviltprøven, uansett antall forsøk,

da dette vil være inkludert i medlemskontingenten.

 

******************************************************

For skyttere/jegere som ikke er medlemmer av Tresfjord skytterlag, og som ønsker å benytte seg av våre anlegg,

er det fastsatt egne avgifter for.

Konsekvensene for jegere uten medlemsskap i Tresfjord skytterlag finner du mer informasjon om her!

Konsekvensene for DFS-skyttere fra andre skytterlag finner du mer informasjon om her!