Til hovedsiden

Skyteskole

Besøk vår hovedorganisasjon

 

 

 

Her legger vi generell informasjon fra DFS om skyteskoler.

15.12.2021 mottok vi denne e-posten fra DFS:

Denne e-post er tilsendt:
S kytterlag

S kyttersamlag

Norges Skytterstyre

Hei!

Gjennom Oslo-prosjektet har vi fått laget en reklamefilm med Bernt Hulsker og Linnéa Myhre. Denne skal markedsføres spesielt i Oslo og Bærum gjennom hele neste år, og da målrettet mot barn og ungdom via Snapchat, Instagram og vg.no. Det er likevel stor grunn til å tro at denne fanges opp av flere rundt om i landet, slik at effekten blir svært mye større.

Vi har laget en egen landingsside her:   bliskytter.no . Det er på denne landingssiden alle som ser videoen i nevnte kanaler kommer til. I tillegg til selve filmen er det informasjon om hva en skyteskole er, og hvordan du kan prøve dette. Det er stor grunn til å anta at flere vil kontakte dere i skytterlagene om å få prøve skyting som bakgrunn av denne videoen.  

Vi oppfordrer dere til å ta imot de som ønsker å skyte. Her er det viktig at det ikke går for lang tid fra de viser interesse, og til de får prøve skyting, slik at interessen faller.

Vi oppfordrer dere alle til å dele videoen på hjemmesider og Facebook-sider, slik at flest mulig får sett hvor gøy denne fantastiske sporten er! Bruk da bliskytter.no og IKKE selve YouTube-filmen . Da bidrar vi til at de som ser filmen, òg får umiddelbar informasjon om hvordan de skal gå frem for å prøve skyting.

Lik og del!

 

Med vennlig hilsen

Morten Undseth

Prosjektleder

Det frivillige Skyttervesen

Skytterkontoret

Logo

Telefon: 23 17 21 00

Økernveien 121

0579 Oslo

E-Post:  mu@dfs.no

Web:  www.dfs.no