Til hovedsiden

Dugnad 2005

Besøk vår hovedorganisasjon

 

Etter dugnad i 2 måneder kom nye elektroniske skiver på 100 og 200-meteren på plass.

Første skyting vil var Skytingens Dag 5. juni, og siden gikk det slag i slag med trening for ungdoms- og jegergruppene.

Skivene er først og fremst et tilbud til lagets MEDLEMMER, men dersom andre ønsker å skyte på de elektroniske skivene

må de betale en ekstra avgift som er fastsatt av årsmøtet!.

 

Alf-Henrik Håker lager fester for skiverammene på 200m ...og her har Egil Lindset tatt over
...mens Hans Jakop Frostad sørger for at det elektroniske opplegget kom på plass Så var det kommet 3 skiver på plass
Så var det 100-meteren sin tur for oppgradering Her måtte det tyngre redskap til Containeren er i ferd med å komme på plass
Leiv Sætre var dagens sveiser Mens Leiv Sætre sveiser planlegger Lasse Bruaset og Egil Lindset videre arbeid Hans Jakop Frostad installerer elektronikken til skivene
Skiverammene males De første skivene på 100 m er på plass