Til hovedsiden

Skyteinstruktørkurs i DFS-regi

Besøk vår hovedorganisasjon

 

 

Fra Skytterkontoret har vi mottatt flg. e-post 09.09.2020:

Hei

Vedlagt er invitasjon til Skyteinstruktørkurs 1 DFS/HV og 2 DFS/HV.

Når: Begge kurs går 19.-22. november 2020.

Hvor: Heimevernets Skole- og Kompetansesenter på Dombås.

Instruktører: Trond Kjøll, Jens Pettersen, Runar Sørensen (kursleder kurs 2) og Ola Fjuk-Herje (kursleder kurs 1).

Vi oppfordrer alle til å videreformidle denne invitasjonen til aktuelle i deres skytterlag og -samlag!

Spørsmål til disse kursene rettes til undertegnede.

Med vennlig hilsen
Ola Fjuk-Herje
U tdanningssjef
Det frivillige Skyttervesen
+47 97 59 27 54

DFS_logo_RGB_3D_liten - Kopi

Innbydelse kurs 1

Innbydelse kurs 2

 

 

***********************

Skytterkontoret har sendt ut innbydelse til skyteinstruktørkurs på Dombås 2.-5. november 2017.

Fullstendig innbydelse finner du HER!

***********************

I e-post fra samlaget 3. november 2016 har vi mottatt følgende melding:

Ille – verre –verst? Eller prøve å snu trenden?

Det er i hvert fall ille at pr. 31.10. (siste oppdatering) så ser det ikke ut til å være en eneste deltaker påmeldt fra laga i Romsdal Skyttersamlag.

Ikke en eneste junior- eller seniorskytter som ser nytte av kurset for egen utvikling og for å hjelpe til med instruksjon i eget lag???   Nedre aldersgrense for deltakelse er 16 år.

Ikke en eneste foresatt som ser nytte av kurset for å hjelpe egne håpefulle og bidra til rekrutteringsarbeidet i eget lag???   Kreves lite forkunnskaper for å delta på kurset.

Det blir i hvert fall 2 år til neste gang en får slikt kurs arrangert av DFS sentralt, i Mørekretsen.  Rimeligere lar det seg ikke gjøre å få tatt Instruktørkurs 1 – kun reisekostnaden til Kristiansund, og bruke lørdag 26. og søndag 27. til kurset.

De har jo åpnet for at en kan ta den delen av kurset som går fredag, som nettkurs hjemme, slik at en slipper å ta fri fra skole eller arbeid på fredagen.

Må da ligge ypperlig til rette for at flere fra samme lag, eller fra ulike lag, kan ta en eller flere kvelder i fellesskap for å gå gjennom den delen, evt. kan da mer erfarne instruktører i laget hjelpe til med dette. Bruk dette som «sosialt treff» i laget, og styrk samarbeid og miljø!

Siste frist for påmelding er i morgen 4. november.  Se linken i den opprinnelige eposten fra Skytterkontoret (www.dfs.no/kurs1a2016)

Gjør en innsats for å få med deltakere fra Romsdal på kurset!!!

Med vennlig hilsen

Erlend Overaa

Utdanningskontakt

Se foreløpig påmeldte HER!

 

Vi har mottatt flg. melding i e-post 24.10.2016 med påminnelse om kurset (se nedenfor):

Hei

Dette er en påminnelse om skyteinstruktørkurs 1a som arrangeres i hver landsdel i slutten av november i regi av Det frivillige Skyttervesen. I Mørekretsen blir det kurs 25.-27. november (se mer under linken nedenfor).

Hvem kan delta?

Dette er et helt grunnleggende kurs som retter seg mot instruksjon i skytterlaget. Det er ikke krav om at du er skytter selv, og kurset passer derfor også godt for foreldre eller andre som ønsker å bidra i skytterlaget. Nedre aldersgrense er 16 år.

Varighet?

Kurset går over en helg (fre-søn), men ved å ta e-kurs på forhånd behøver du ikke møte opp fredag.

Oppfordring:                                                    

Videresend denne til alle lagets medlemmer med oppfordring til å delta! Det er fortsatt mange ledige plasser.

Her finner du ditt nærmeste kurssted, påmelding og mye mer: www.dfs.no/kurs1a2016

Mvh

Skytterkontoret

Det frivillige Skyttervesen

Denne mailen er sendt til alle skytterlag.

 

Flg. e-post er mottatt fra Skytterkontoret 4.10.2016:

Hei

I november arrangeres det skyteinstruktørkurs 1a i hver landsdel i regi av Det frivillige Skyttervesen. Gode instruktører er en forutsetning for at deres lag skal kunne rekruttere nye skyttere også i fremtiden.

Hva er Skyteinstruktørkurs 1a?

Skyteinstruktørkurs 1a (a=alternativ løsning) er et komprimert instruktørkurs. Dette er kurset er et grunnleggende kurs og er det første kurset på instruktørstigen til Det frivillige Skyttervesen.

Hvem kan delta?

Alle som er medlem av lag i Det frivillige Skyttervesen kan delta. Det kreves ikke at deltakeren er skytter selv, men deltakeren må kjenne til DFS og skyteøvelsene. Nedre aldersgrense er 16 år.

Hvilken kompetanse gir kurset?

Instruktørene kan etter kurset minimum stå for grunnleggende skyteopplæring i fbm. skyteskoler og lagstreninger for nye og mindre erfarne skyttere.

Hva koster det å delta?

Det er gratis å delta på kurset. Deltaker betaler selv for reisen til og fra. Overnatting og mat dekkes av Det frivillige Skyttervesen.

Hvor lang tid tar kurset?

Kurset arrangeres fra fredag til søndag (se mer info i lenke under). Nytt av året er at fredagens leksjoner kan tas som e-kurs på forhånd. På denne måten kan deltakere som ikke får fri fra jobb/skole møte opp på kurset lørdag.

All informasjon og påmelding finner du her: www.dfs.no/kurs1a2016

Oppfordring :

Send deres medlemmer på instruktørkurs slik at de kan bidra aktivt i lagets rekrutterings- og opplæringsvirksomhet.

Mvh

Skytterkontoret

Det frivillige Skyttervesen

Denne mailen er sendt til alle skytterlag.