Til hovedsiden
Kursvirksomhet

Besøk vår hovedorganisasjon

 

Her legger vi ut informasjon om aktuelle kurs og samlinger når vi mottar slike:

 

Flg. e-post er mottatt fra samlaget 6.4.2016:

Hei!

Viser til foreløpig terminliste kurs og samlinger, som ligger på samlagets nettside der står at samlinga skal være 23.04.

Merk at samlinga er vedtatt skal være lørdag 30. april i Malmedalen dette for at vi skal klare å stille med nok instruktører.

Innbydelse og påmelding i DFS-systemet kommer.

Med vennlig hilsen

Erlend Overaa

Utdanningskontakt

Romsdal Skyttersamlag

Se hele innbydelsen HER!

Samlaget har den 26. april sendt ut påminnelse om påmelding - se HER!

 

Fra DFS har vi mottatt flg. e-post 15.3.2016 vedr. skyteinstruktørkurs 1:

Til alle skytterlag og samlag

Det inviteres herved til Skyteinstruktørkurs 1 på Dombås 25.-29. april.

Vennligst sørg for at egnede personer får denne informasjonen.

Invitasjon, påmelding og generell informasjon finner dere i linken under.

https://www.dfs.no/opplaring/kurs-og-seminar/sentralt/skyteinstruktorkurs/skyteinstruktorkurs-1/

Med vennlig hilsen

Skytterkontoret

Web:   www.dfs.no

Dfslogo1

 

 

Se nevnte terminliste HER!