Til hovedsiden

Breddeserien

Besøk vår hovedorganisasjon

 

Nedenfor er linker til tidligere års (og årets) breddeserieresultater for Tresfjord skytterlag

Statutter:

Statutter breddeserie

Romsdal skyttersamlag

Statutter Serieskyting utendørs

Skyteform: Hjemmebaneskyting.

 

Begrunnelse for omlegging:

Breddeserieskytingen var etablert for å forsøke å gi nytt liv i rekrutteringen til breddeaktivitet i skytterlaga. Tanken var også å prøve å få med tidligere aktive, jegere og andre som kunne tenke seg å delta på skytebanen igjen. En ideell tanke, og deltagelsen var god de første årene. Senere har deltagelsen dalt og var i fjor på et ”lavmål”. En registrerer også at kun et fåtall lag deltar og gjerne da med ”etablerte” skyttere, altså har man ikke fått den tilsiktede rekrutteringseffekt.

Tanken bak den endring som nå foreslås, er at man skal kunne gjøre det lettere for laga å få med skyttere, pga at man nå kan gjennomføre skytinga på en treningskveld på egen bane. Forhåpentligvis blir det flere som stiller opp. Prinsippene i serien er lik det som gjennomføres for serien i R/J.

 

Lag:

Det skal være 3 skyttere pr. lag. Hvert skytterlag kan stille med et ubegrenset antall lag.

 

Bruk av skyttere:

En skytter som har skutt for ett lag, kan ikke skyte for et annet lag i samme serierunde. I neste serierunde kan skytteren skyte for et annet lag, men kan da ikke skifte lag flere ganger det året (kan altså kun skyte for det siste laget hun/han skjøt for resten av årets serie).

Lagene plikter selv å påse at spesifikasjonene overholdes.

 

Gjennomføring av serien:

Det skal skytes 3 serierunder. Frister for gjennomføring av hver serierunde og evt. finale fastsettes av samlagsstyret. Laget trenger ikke skyte samlet en kveld, men alle deltagerne må gjennomføre sin skyting innen fristen for den enkelte runde. Det er kun anledning til ett forsøk pr runde og beslutning om serieskyting tas før skyting starter.

1. runde gjennomføres innen uke 21, 2. runde innen uke 25 og 3. runde innen uke 29. Resultater rapporteres til samlaget umiddelbart etter at frist er utløpt.

 

Poengfordeling / matchpoeng:

Skyteresultatene for alle 3 skytterne som skyter for samme lag teller sammenlagt og gir grunnlag for fordeling av matchpoeng for hver serierunde.

Dersom lag har like mange poeng, skal de tildeles likt antall matchpoeng.

Rundevinneren får like mange poeng som det er deltagere i 1. runde for den aktuelle avdeling, nummer 2 får ett poeng mindre, nummer 3 får to poeng mindre osv..

Vinner av hjemmebaneskytingen:

Det laget som har flest matchpoeng etter 3 serierunder, har vunnet hjemmebaneskytinga i den enkelte avdeling. Det laget som har nest flest poeng, har blitt nummer 2 osv.

Ved likhet i matchpoeng, rangeres det etter skytepoeng.

 

Finale:

De to beste lagene i hver avdeling møtes til finale. I tillegg møtes de to”taperlagene” som har flest skytepoeng.

Finalen skytes etter samme program som ordinære serierunder. Det laget som har flest skytepoeng i finalen, er breddemester. Det laget som har nest beste skyteresultat, har blitt nummer 2 osv..

Ved likhet i finaleresultat, rangeres det etter innertier-regelen. Dersom det etter rangering fortsatt er likhet for noen av de tre første plassene, skal det foretas omskyting mellom de lagene som er like. Omskytingen skal være 10 skudd grunnlag med 3 minutters skytetid. Det skytes om til lagene kan skilles på poeng eller rangering etter innertier-regelen.

 

Premiering:

Det utdeles medaljer i gull, sølv og bronse.

 

Spesifikasjoner for skytingen:

-Alle skytterne skyter 35 skudds mesterskapsprogram for klasse V55. Unntatt er kl 1 som kun skyter liggende.

-Dersom summen av klassepoengene for skytterne for ett lag overskrider 9, trekkes 10 skytepoeng pr. overskredet klassepoeng fra lagets skyteresultat for den runden hvor overskridelsen finner sted.

(Eksempel: Dersom et lag stiller med 3 stk 4 klassinger, altså totalt 12 klassepoeng, skal det trekkes 30 skytepoeng fra lagets resultat for den serierunden overskridelsen skjer).

Klassepoeng:

Klasse Eldre rekrutt:   2 poeng

Klasse Junior:             3 poeng

Klasse 1:                     2 poeng

Klasse 2:                     2 poeng

Klasse 3:                     3 poeng

Klasse 4:                     4 poeng

Klasse 5:                     5 poeng

Klasse V55:                3 poeng

Klasse V65                 3 poeng

 

Statutter justert 13.03.08 / sak 12/08
Endring statutter 2007: Sak 26/07 – Skytetid omgang 2 minutter.
Endring statutter 2008: Sak 12/08Breddeserie, avvikles som hjemmebaneskyting, en runde i mai, juni og juli.