Til hovedsiden
Medlemsinformasjon

Besøk vår hovedorganisasjon

 

 

 

 

Støtt skytterlaget med å betale kontingenten for 2020!

I år har det vært vanskelige forhold for oss som liker å ha skyting som hobby, på grunn av koronapandemien. Forbudet som har vært mot organisert aktivitet i skytterlagene, både for konkurranseskyttere og jegere har lagt all aktivitet «død» de siste to månedene.

 

Som det går frem av skytterlagets nettsider har denne ufrivillige pausen gitt skytterlaget mer rom for å oppgradere skytebanen i skyteområdet.

 

Med mye innleid hjelp til maskinelt arbeid blir det store kostnader å dekke for skytterlaget. Det er derfor et håp om at alle som er/har vært/eller ønsker å være medlem i skytterlaget betaler kontingenten for 2020 så snart som mulig, selv om aktiviteten fortsatt ikke er kommet i gang enda. Dette fordi medlemskontingenten er en av de viktigste inntektskildene i skytterlaget. Dersom alt går som planlagt har styret et håp om at i alle fall deler av banen kan åpnes i siste halvdel av mai, både for jegere og konkurranseskyttere.

 

Informasjon om fremdriften med oppgraderingen finner du HER. Tidspunkt for åpning av banen for skytterne blir lagt ut her på nettsidene og på Facebook, men styret håper å kunne åpne banen i siste del av mai.

 

 

*****************************

Alle medlemmer i Tresfjord skytterlag har mulighet for å opprette konto - "Mitt DFS" - hos Det frivillige Skyttervesen.

Vi har nå laget en brukerveiledning for "Mitt DFS", som du finner HER!

 

Styret i skytterlaget håper at flest mulig av medlemmene ser nytten av å ha sitt eget "Mitt DFS".

 

*****************************

Årsmøtet i Tresfjord skytterlag 20.11.2011 vedtok enstemmig å ta opp lån for finansiering av elektroniske skiver på lagets bane.

Det ble samtidig vedtatt at alle medlemmer fritt kan benytte alle lagets elektroniske skiver.

I tillegg ble det også vedtatt et tilleggspunkt som er viktig for alle medlemmer av Tresfjord skytterlag:

Medlemmer skal ikke betale for oppskyting til storviltprøven, uansett antall forsøk,

da dette vil være inkludert i medlemskontingenten.

 

******************************************************

For skyttere/jegere som ikke er medlemmer av Tresfjord skytterlag, og som ønsker å benytte seg av våre anlegg,

er det fastsatt egne avgifter for.

Konsekvensene for jegere uten medlemsskap i Tresfjord skytterlag finner du mer informasjon om her!

Konsekvensene for DFS-skyttere fra andre skytterlag finner du mer informasjon om her!