Skytingens Dag 2007

 

Det var veldig godt besøk av både barn og voksnepå Skytingens Dag-arrangementet i Tresfjord søndag 20. mai.

Skytterlaget stilte med gratis våpen og ammunisjon til alle som ville prøve seg som skytter.

Skytingen foregikk mot lagets fem elektroniske skiver på 100-meteren, og skytterne fikk anvisning av skuddene sine på egne monitorer.

Når alle hadde fått utlevert prøveskudd etter behov, fikk alle skyte 25 skudd med anvisning etter hver femskuddsserie.

Etter hvert som lagene hadde gjort seg ferdig var det ”premieutdeling”, der alle fikk både diplom,

diverse informasjonsmateriell om skyttersporten og deltakerpremier.

Skytterne fikk også med seg ei utskrift av sine resultater med grafisk visning av treffpunktene.

Dersom det blant de som deltok på Skytingens Dag i Tresfjord finnes potensielle konkurranseskyttere som fikk mersmak på skyttersporten,

så håper skytterlaget at de møter på skytebanen når de forskjellige gruppene har sine treningskvelder.

 

Her ser du info fra tidligere arrangement i Tresfjord:

2005 2006