Til hovedsiden

Dugnad 2013

Besøk vår hovedorganisasjon

 

 

Etter at ungdomsgruppa opplevde rikorsjett under trening på 15 m-banen våren 2013, har skytterlagets "veteranstyre" tatt affære høsten 2013.

Nye kulefangere er laget av finerbokser fylt med gummigranulat, og montert bak hver skive.

Miniatyrbana er nå klar til bruk igjen!

**********************************

Skytebanen var stengt 2-3 uker på vårparten 2013 pga renovering!

Dette fordi det i styremøte 9. april 2013 ble besluttet at det ikke skulle være skyting på 100 eller 200 m før diverse dugnad på skytebanen var utført!

Hovedårsaken til denne dugnaden var at laget skal arrangere 130-års jubileumsstevne 1.-2. juni 2013, og da må anlegget være i orden!

 

Dugnadsånden har imidlertid ikke gunstige vilkår i skytterlaget, for svært få (les: 2-3 medlemmer) har deltatt

jevnlig på årets dugnad for å pusse opp standplassene og flytte skivestativene!

Fortsatt gjenstår det arbeid med å rydde skog og kratt i sikkerhetssonen!

ALLE JEGERE SOM BRUKER BANEN TIL TRENING OG OPPSKYTING

OPPFORDRES Å HJELPE TIL MED RYDDING AV SMÅSKOG I SIKKERHETSSONEN!

 

Har DU ryddesag eller motorsag, og vil sette av et par timer til denne dugnaden er det fint.

Hvis du ikke har slikt utstyr så ta kontakt med noen i styret, så ordner det seg nok.

Alle monner drar......

Mandag, tirsdag og torsdag er det treningskvelder for DFS-skyttere. Ta kontakt med formannen for å avtale tid for dugnad!

Så det er bare å møte til dugnad når det passer for deg!

MØT OPP OG TA I ET TAK DU OGSÅ!

Egil Lindset var en av de få som deltok på dugnaden i 2013 for å oppgradere standplassene og reparere de elektroniske skivene!

 

 

15 m-banen må uansett ikke brukes ennå. Kulefangeren må først utbedres pga fare for rikosjett!

 

Se mer fra tidligere dugnader her: