Til hovedsiden

Skytingens Dag 2011

Besøk vår hovedorganisasjon - Det frivillige skyttervesen

Besøk Romsdal skyttersamlags hjemmesider

 

Pga div. omstendigheter ble det ikke arrangert Skytingens Dag i Tresfjord i 2011!

 

 

Her ser du info fra tidligere arrangement i Tresfjord:

2005 2006 2007 2008 2009 2010

 

Alle skytterlag har fått flg. e-post fra Skytterkontoret 5. august:

Skytingens Dag 14. august:
Norges Skytterstyre har besluttet at Skytingens Dag 2011 kan gjennomføres. Arrangører oppfordres til å ha en tilpasset profil på arrangementet.

Nasjonal sørgedag 21. august:
I anledning nasjonal sørgedag 21. august er det besluttet at lokale/regionale arrangementer i DFS kan gjennomføres. Arrangører oppfordres til å lage lokale markeringer som for eksempel 1 min stillhet i forbindelse med premieutdelinger.

Mvh Skytterkontoret